Klimatyzacja i klimatyzatory dla sprzedawców i instalatorów

Klimatyzacja Multi SPLIT SYMULTANICZNA

Zastosowanie systemów klimatyzacji w mieszkaniach, apartamentach w domach jednorodzinnych. Klimatyzacja doskonała do pomieszczeń biurowych, chłodzi sale konferencyjne, pomieszczenia magazynowe, gabinety lekarskie, sklepy, restauracje, kawiarnie oraz obiekty użyteczności publicznej.

Klimatyzacja Multi Split SYMULTANICZNA

Klimatyzatory Multi Split symultaniczne

Różnorodne zastosowanie

System klimatyzacji obsługujący różnorodne pomieszczenia od przestrzeni biurowych po sklepowe, umożliwiający podłączanie do czterech jednostek do jednego agregatu. Rozmieszczenie jednostek dostosowane do kształtu pomieszczenia, ilości przebywających w nim osób oraz warunków oświetlenia, nawet dla szerokich i nietypowych przestrzeni. Możliwość osiągnięcia maksymalnie komfortowej dystrybucji powietrza.

Sterowanie symultaniczne

Za pomocą pilota przewodowego można jednocześnie sterować maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi. Włączenie lub wyłączenie jednej jednostki tzw. nadrzędnej powoduje uruchomienie lub wyłączenie pozostałych. Taka sama zasada dotyczy zmiany trybu pracy, nastawy temperatury oraz ustawienia siły nawiewu wentylatora.

Przykłady montażu

System podwójny

Montaż dostosowany do układu pomieszczenia

System potrójny

Montaż dostosowany do układu pomieszczenia i warunków oświetlenia

System potrójny

Montaż dostosowany do warunków oświetlenia

System poczwórny

Instalacja w dużym pomieszczeniu

System MultiSplit Symultaniczny jest systemem klimatyzacji pozwalającym na działanie wielu urządzeń w jednym czasie i na jednej nastawie. Każda jednostka pracuje na tych samych parametrach, według jednej tej samej zadanej temperatury, co pozwala na klimatyzowanie pomieszczeń o zróżnicowanym kształcie lub dużej kubaturze o tych samych wymaganiach np. korytarze typu „L”, duże sale konferencyjne.

Zdefiniowanie jednostki nadrzędnej poprzez odpowiednie ustawienia powoduje tę samą pracę jednostek podrzędnych. Korzystając z pilota przewodowego można jednocześnie sterować max 16 jednostkami wewnętrznymi. W układzie należy tylko stosować jednostki jednego typu oraz jednej wydajności.

Topologia systemu

Podłączenie jednostek do układu MultiSplit Symultanicznego wymaga w pierwszej kolejności ustawienia ilości jednostek wewnętrznych za pomocą przełącznika DIP na płycie sterującej każdej jednostki wewnętrznej. Między jednostkami wewnętrznymi nie powinno się stosować przewodu komunikacyjnego.

Komunikacja odbywa się za pomocą 3-żyłowego przewodu pilota. Następnie należy zaadresować odpowiednio jednostki z poziomu pilota. Po prawidłowym zaadresowaniu należy zresetować zasilanie na kilka minut w celu zatwierdzenia nowo wprowadzonych ustawień.